Kom godt i gang med din nye studiegruppe

Studiegruppe

Næsten uanset hvad du studerer, har du sikkert stiftet bekendtskab med studiegrupper. Studiegrupper bruges på rigtig mange studier, og den er dit nærmeste faglige netværk i hverdagen. En studiegruppe skal give en synergi-effekt, hvor I løfter hinanden og løser opgaverne bedre, end I kunne gøre hver for sig.

Chancen for, at du finder den helt rigtige studiegruppe i første hug, er ikke ret stor. Alligevel kan du selv have stor indflydelse på, hvor godt gruppearbejdet går, og hvor godt i enes. Det handler om at være bevidst om jeres forskellige styrker og svagheder, og om at lære hinandens arbejdsmetoder at kende.

Bruce Tuckman står bag en meget kendt teori om gruppedannelse, som han deler op i fire faser:

1. Forming

I har lige mødt hinanden og dannet en gruppe, og I er alle spændte på at komme i gang med arbejdet. Alligevel mærker du måske indimellem lidt tvivl og uenigheder, men du vil gerne bevare den gode stemning, så du siger ikke noget.

Det er en god idé at forventningsafstemme som det første, og eventuelt lave en kontrakt, så I kan holde hinanden op på den, når I når til stormingfasen.

2. Storming

I har efterhånden fået lidt erfaring med at arbejde sammen, og det er blevet hverdag i studiegruppen. De første konflikter begynder at melde sig, og I finder ud af, hvor forskellige I egentlig er. Storming-fasen kan være svær, men den er næsten uundgåelig, og den træner jer i at overkomme jeres uenigheder.

Sørg for at tale sammen om jeres forskellige styrker og svagheder, og giv plads til diskussioner om, hvordan gruppen skal fungere. Det er afgørende, at I ikke angriber hinanden personligt, så I får skabt dårlig stemning. Husk, at det bare handler om jeres forskellige arbejdsmetoder, ikke om at nogen er dårlige mennesker.

SDUs hjemmeside kan du læse mere om stormingfasen og finde gode øvelser til at komme godt igennem den.

3. Norming

I er kommet over stormvejret, og er kommet stærkere ud på den anden side. Der er plads til at tale sammen om tingene, og I kender hinanden bedre som gruppe.

I har efterhånden indarbejdet nogle rutiner og retningslinjer for jeres arbejde, og I har tillid til hinanden. I begynder så småt at skabe virkelig gode resultater.

Her er det en god idé stadig at forventningsafstemme løbende, så I sikrer, at det gode arbejde fortsætter.

4. Performing

Udformningen af studiegruppen er færdig, og I fokuserer på jeres opgaver, som I løser bedre end nogensinde. I lærer af hinanden og producerer opgaver, der er bedre, end I kunne gøre hver for sig.

Det er dog stadig vigtigt, at I evaluerer løbende, så I hele tiden tilpasser jer.