Har du brug for ny inspiration til din danskundervisning?

Det er ikke altid, man har lige godt styr på det danske sprog. Det er der dog ingen skam i. Selvom man lige er kommet til Danmark eller har været her i en længere periode, har man hele tiden brug for nyt input. Med en ekstra undervisning i dansk kan du både få en bedre forståelse af sproget og hæve dit faglige niveau inden for dansk. Dette kan du bruge, hvis du kommer fra udlandet og vil være au pair, men også hvis du har andre forudsætninger. Med en danskundervisning på nettet, har du fri mulighed til at blive bedre til sproget i dit eget tempo.

Hvordan foregår undervisningen

Man kan vælge at få en undervisning der er beregnet til at lære sproget, eller hvis man vil være au pair. Hvis au pair er drømmen, kan du lære dansk for au pairs på et hold, hvor de andre på holdet har mere eller mindre de samme forudsætninger som dig.

En anden mulighed er, at lære dansk online. Lær dansk online og blended er for udlændinge over 18. Med denne undervisning har du friheden til selv at vælge og planlægge din undervisning. Undervisningen foregår enten helt online, hvor man bruger Skype til at kommunikere. Så er der også blended, som er en kombination af klasse og onlineundervisning. På online-holdet bruger man Skype til at snakke med sin lærer. Med blended går du til undervisning enten en gang om ugen eller hver anden lørdag, hvor du laver og afleverer opgaver online.

Fordelene med danskundervisning på nettet

At vælge en danskundervisning på nettet giver en mange fordele. Dette giver for eksempel meget bedre fleksibilitet til, at man kan lave på sine lektier eller være i kontakt med sin lærer når som helst. Det gør, at man kan fokusere på et arbejde eller uddannelse ved siden af. Det er også godt, hvis man har problemer med at være i et rum med mange mennesker.